• Jak najefektywniej zarządzać zespołem?

    Marta Klimowicz

    Od kilku miesięcy jestem w angażującym programie edukacyjnym poświęconym zagadnieniu przywództwa. Siłą rzeczy myślę, czytam i dyskutuję dużo na ten temat w ostatnim czasie. Trwający kryzys gospodarczy i związane z nim wyzwania, sprawiają, że jeszcze mocniej zastanawiam się nad tym, jak najlepiej działać w swojej roli. Rodzaje stylów przywództwa W zależności od opracowania, można spotkać…

    Czytaj więcej